Expoziție – Look Twice! Think Twice!

Expoziția Look Twice! Think Twice! reflectă rezultatul practic al cercetării tezei de doctorat cu titlul „Integrarea relației figură-fond în campania publicitară”. Lucrările tratează subiecte legate de diverse probleme globale create de acțiuni dăunătoare ale omului, precum: poluarea, defrișarea, obezitatea, fumatul, alcoolul, cruzimea față de animale, lipsa de apă potabilă, încălzirea globală, violența domestică și războaiele. Chiar dacă subiectele aduc o notă negativă asupra existenței umane, în același timp ele trag un semnal de alarmă asupra problemelor care ne afectează. Rezolvarea vizuală constă în ilustrarea problemelor folosind relația figură-fond și tratează expunerea duală a informației sub incinta spațiului pozitiv-negativ. Condiția impusă este ca fiecare spațiu să redea o formă, un obiect fizic (determinant) și un obiect iluzoriu (determinat).
Se urmărește surprinderea publicului prin conceptul de bază care ilustrează în prim-plan elemente ale problemei, ce conturează pe planul din spate (backgroundul), o siluetă care, în majoritatea lucrărilor, devine un efect al acțiunii ilustrate. Privitorul nu mai este un simplu spectator care doar observă, ci este implicat în comunicare. Mesajul a fost conceput pentru a fi descoperit, astfel, imaginea își propune să informeze și să încânte omul prin antagonismul vizibil-invizibil. Particularitatea proiectului constă în expresia de construcție a mesajului, de dualitate continuă, de la plasticitatea lucrării la mesaj și până la lirica poveștii. Imaginile contextualizează studiul efectuat și particularizează funcționalitatea și estetica utilizării fenomenului figură-fond.